Dit is het eerste nieuwsbericht dat wij plaatsen op de website van Woonhaven Elka. Vanaf nu zullen wij u regelmatig via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De voorbereidende werkzaamheden om het terrein klaar te maken voor de daadwerkelijke bouw zijn inmiddels gestart.

Deze werkzaamheden (om het terrein bouwrijp te maken) bestaan onder andere uit:
• Het verwijderen van een rij bomen en ander groen; met instemming van een ecoloog;
• Asbestsanering en de sloop van de oude kistenfabriek conform regelgeving;
• Creëren van een toegang van het terrein voor bouwverkeer via een tijdelijke dam aan de Ruishoornlaan om de wijk te ontlasten van bouwverkeer.
Na het bouwrijp maken starten wij met de grondboring voor de nieuwe duurzame energievoorzieningen.
Deze werkzaamheden ronden wij voor augustus 2020 af.

Half september, na de bouwvakantie, zal worden gestart met de heiwerkzaamheden.